Europarlement geeft toe: 5G is experiment

Een pijnlijke quote van een document van het Europees Parlement (mirror) over de uitrol van 5G:

Terwijl de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) voorschriften hebben uitgegeven voor het limiteren van blootstellingen aan elektrische-, magnetische- en elektromagnetische velden (EMF), en de EU-lidstaten zijn onderworpen aan raadsaanbeveling 1999/519/EC welke de ICNIRP richtlijnen volgt, is er het probleem dat het momenteel niet mogelijk is om accuraat een 5G omgeving (echte wereld) scenario te meten of te simuleren.

Met andere woorden: we weten eigenlijk totaal niet waar we de medemens aan gaan blootstellen en wat de korte termijn, maar ook de lange termijn effecten zullen zijn.

In ander nieuws: de Federal Communications Commission (FCC), de partij die mede de richtlijnen bepaald omtrent straling (én met leden van oud-telecom), geeft goedkeuring aan’Project Kuiper’. Dat betekent, naast de duizenden extra satellieten van Tesla, komen er nu ook meer dan 3000 van Amazon.

De soep van elektromagnetische velden wordt alsmaar groter.