Beleid over EMF

Er zijn een aantal instanties die richtlijnen hebben opgezet omtrent blootstelling aan kunstmatige straling. Hieronder een aantal (er zijn meer instanties, maar dit zijn de meest bekende- en meest gebruikte richtlijnen):

De EMF guidelines van de Federal Communications Commission, voor het laatst geüpdatet in 1996.
– Directe link naar de guidelines hier;
– Meer info hier en hier.

De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection hebben hun versie van de richtlijnen in 1998 voor het laatst geüpdatet (directe link).

De Institute of Electrical and Electronics Engineers hebben ook een EMF beleid. De aard van de organisatie is echter hevig gebonden aan de industrie; de vraag is in hoeverre zij onafhankelijk advies kunnen geven.

De IEEE hebben hun standaard voor het laatst in 2010 geüpdatet.

Nederland gebruikt de richtlijnen van ICNIRP. Deze richtlijnen komen voort uit 1998.
In het document wordt gemeld dat de richtlijnen zijn gebaseerd op kortetermijn effecten.
Verder geven ze aan dat er geen langetermijn effecten zoals kankers zijn geconstateerd.

Eind 2018 blijkt echter uit de NTP studie dat er wel degelijk dit soort effecten plaatsvinden.

Daarnaast komen de richtlijnen van ICNIRP uit 1998; in hoeverre zijn deze richtlijnen nu nog representatief? 3G was toen nog niet alomtegenwoordig, laat staan 4G waar we ook al bijna 10 jaar gebruik van maken. Verder zijn er nu miljoenen extra draadloze apparaten geïntroduceerd (er zijn nu meer dan 20 miljoen telefoons in omloop in Nederland), en zijn er tienduizenden masten geplaatst.

0
WiFi netwerken wereldwijd
0
Telefoonmasten wereldwijd
0
Bluetooth netwerken wereldwijd
Actuele cijfers hier

De uitgangspunten van de richtlijnen zijn als volgt: er wordt gelet op de hoeveel verhitting die plaats vindt in weefsel. Dit heet de SAR (Specific Absorption Rate).

In Nederland wordt alleen gekeken naar de verhitting van weefsel (thermische straling), en is het algemeen bekend dat ioniserende straling foute boel is. Er zijn genoeg studies die aangeven dat er óók effecten zijn geconstateerd bij niet-thermische straling. Bovendien is de SAR standaard totaal niet representatief voor het vaststellen van gezondheidseffecten.

Kort geleden gaf T-Mobile aan dat Den Haag de eerste 5G stad wordt van Nederland. Ook KPN adverteert hiermee. Gezien de richtlijnen die wij gebruiken verouderd zijn, het feit dat vanuit de industrie ook nooit geld is gestoken in onafhankelijk onderzoek, en duidelijk is dat er niet-thermische effecten zijn; hoe kunnen de beleidsmakers, gemeenten en overheden nu nog vertellen dat de huidige richtlijnen toereikend zijn?

Lees meer: wat zijn de oplossingen?