Niet-ioniserende straling

Het elektromagnetisch spectrum

Niet-ioniserende straling is een categorie binnen het elektromagnetisch spectrum.

De energie heeft geen mogelijkheid om electronen weg te schieten van atomen zoals ioniserende straling dat heeft. Het heeft wel de mogelijkheid om moleculen in beweging brengen (opwekking).

Onder niet-ioniserende straling valt:
– Radiogolven;
– Microgolven;
– Infrarood;
– Visuele spectrum;
– Ultraviolet (tot 124 nanometer).

Een magnetron werkt bijvoorbeeld op het 2.45 GigaHertz frequentie.

Dit betekent dat de frequentiegolf 2.45 miljard keer per seconde polariseert van plus (+) naar min (-) (zie ook “Wat zijn radio frequenties?“).

Door de snelle polarisatie én de sterkte van het signaal, wekken de waterstof moleculen in voedsel snel op waardoor het voedsel warm wordt. Een magnetron werkt op ongeveer 1000 Watt. Telefoonmasten werken vaak in het milliWatt reeks (duizendste van een Watt).

Vaak wordt gedacht dat de milliWatt technieken geen effecten hebben op het menselijk lichaam, maar dit is helaas wel het geval.

Door de industrie en beleidsmakers is algemeen bekend dat thermische straling (valt onder niet-ioniserende straling, maar wel genoeg vermogen om te verhitten) negatieve gezondheidseffecten heeft, maar hedendaags worden negatieve gezondheidseffecten van niet-thermische straling nog niet algemeen erkend.