Thermische straling

Thermische straling is straling dat warmte induceert in weefsel. Instanties zoals ICNIRP hebben aangegeven dat warmte ontwikkeling in weefsel niet zo goed is voor de gezondheid; als weefsel binnen een tijdspanne van 6 minuten warmer wordt dan 1 graden Celsius, is de straling niet veilig. Alles wat daaronder zit, is veilig en wordt als niet-thermische straling gezien.

Overigens wordt dit gemeten met een zak water wat het menselijk brein moet voorstellen (SAM Head Phantom), de blootstelling dat gemeten wordt, is maar van 1 mobieltje. In een wereld als vandaag waar we met duizenden verschillende apparaten worden blootgesteld, verschillend van veldsterkte en frequentie; de gezondheidseffecten zijn nooit in die zin onderzocht voordat de technieken zijn geïntroduceerd. Er wordt ook geen rekening gehouden met de blootstelling op kinderen, welke dunnere schedels hebben en hierdoor de straling dieper de hersenen kan penetreren.