Thermische straling

Thermische straling is straling dat warmte induceert in weefsel.

Instanties zoals ICNIRP hebben aangegeven dat warmte ontwikkeling in weefsel niet zo goed is voor de gezondheid; als weefsel binnen een tijdspanne van 6 minuten warmer wordt dan 1 graden Celsius, is de straling niet veilig. Alles wat daaronder zit, is veilig en wordt als niet-thermische straling gezien.

Overigens wordt dit gemeten met een zak water wat het menselijk brein moet voorstellen (SAM Head Phantom), de blootstelling dat gemeten wordt, is maar van 1 mobieltje. In een wereld als vandaag waar we met duizenden verschillende apparaten worden blootgesteld, verschillend van veldsterkte en frequentie; de gezondheidseffecten zijn nooit in die zin onderzocht voordat de technieken zijn geïntroduceerd.

Er wordt ook geen rekening gehouden met de blootstelling op kinderen; zij hebben dunnere schedels en de straling kan dieper de hersenen penetreren.