Niet-thermische straling

Niet-thermische straling is straling waarbij weefsel niet meer dan 1 graden Celsius opwarmt in een tijdspanne van 6 minuten.

Instanties zoals ICNIRP geven aan dat thermische straling niet goed is voor de gezondheid. Er is puur gelet op de opwarming van weefsel.

Er zijn onderhand al duizenden onderzoeken gedaan, en er zijn ontzettend veel negatieve effecten geconstateerd met niet-thermische straling, vér onder het niveau van ICNIRP. Tot de dag van vandaag wordt ook in Nederland alleen gelet op opwarming van weefsel, en wordt er niet gekeken naar de effecten van niet-thermische straling.